BIOKTOŠ USPEŠAN U PRVOM POLUGODIŠTU

Javno komunalno preduzeće Bioktoš je, u prvih šest meseci ove godine, ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja  od 11.065.000  dinara. Ostvareni prihod iznosio je 160.714.000 dinara, dok su napravljeni rashodi bili 149.128.000 dinara. Realizovane aktivnosti su u skladu sa planiranim aktivnostima u Programu poslovanja preduzeća, tako da je za investiciona ulaganja uloženo 9.342.522 od projektovanih 10.710.000  dinara.

Ostvareni rezultati poslovanja Bioktoša ostvareni su u visokom procentu. Poslovni prihodi su 153.412.000 dinara i oni iznose 46% od planiranih 330.549.000 dinara, a to je, istovremeno, 94 % planiranog iznosa za period januar-jun (163.110.000 dinara). Finansijski prihodi iznose 1.195.000 dinara i to je 50% plana za 2016.godinu. Ostali prihodi su 6.107.000 dinara a odnose se na  prihode od zastarele i otpisane obaveze JKP Bioktoš prema JP Direkcija za izgradnju u iznosu od 3.174.000 dinara, oprihodovana kreditna obaveza  po osnovu dodele granta za projekat nabavke kontejnera u iznosu od 482.000 dinara. Tu je i prihod po osnovu prodaje osnovnog sredstva u iznosu od 980.000 dinara. Ostali prihodi su ujedno i vanredni i neplanirani. Planirani prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja za januar-jun tekuće godine u iznosu od 20.000.000  dinara iskazuju se krajem tekuće godine.

Istovremeno, napravljeni poslovni rashodi za ovaj period su 148.051.000 dinara ili 43% planiranog iznosa za 2016. godinu (345.135.000 dinara), odnosno 87 % jer prema planu tu je predviđeno 170.230.000 dinara. Realizovani finansijski rashodi za prvo polugodište iznose 687.000 dinara, a realizovani ostali rashodi su 390.000 dinara.

Planirana sredstva za posebne namene za ovu godinu su na nivou sredstava iz 2015.godinu. U prvih šest meseci realizovano je 20% i to za sponzorstvo 25.000 dinara, za reprezentaciju 136.687, a za reklamu i propagandu 54.917 dinara.

Bioktoš ima 240 radnika, od kojih je 16 radnika zaposleno na određeno vreme, a od februara 2014. godine cene osnovnih komunalnih usluga nisu menjane.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.