NA PODRUČJU MZ ČAJETINA ODRAĐENO JE DOSTA POSLOVA VEZANIH ZA ASFALTIRANJE PUTEVA

Na području MZ Čajetina u ovoj godini odrađeno je dosta poslova vezanih za rekonstrukcije i asfaltiranja ulica i puteva. Za ove radove mesna zajednica je izdvojila 3.400.000 dinara. Takođe je rađena i ulična rasveta.