GRADSKO VEĆE PRIHVATILO IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PRVIH DEVET MESECI

Na juče održanoj sednici Gradskog veća prihvaćen je izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada za prvih devet meseci ove godine. U ovom periodu ukupno planirani i ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iznosili su 1,931,346,000 ili 75,26% od  ovogodišnjeg budžeta što je procentualno iznad idealnog. Ostvaren je budžetski suficit, koji je razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka, od  70.666.000,00 dinara, primarni suficit od 83.283.000,00 dinara i fiskalni rezultat od 54.104.000,00 dinara.

Na ovoj sednici Veća utvrđeni su predlozi članova u sastavima upravnih i nadzornih odbora u gradskim ustanovama, školskim odborima osnovnih i srednjih škola i imenovanje jednog člana Gradskog štaba za vanredne situacije.