KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

U Užicu je održana konferencija na temu Partnerstvo javnog i civilnog sektora u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i delotvornom upravljanju energijom u lokalnim zajednicama. Cilj konferencije je da lokalne samouporave u Srbiji implementiraju modele I prakse za upravljanje energijom, a i Grad Užice je odnedavno partner na ovom projektu.