Društvo

VRŠNJAČKO NASILJE U ŠKOLAMA

Vršnjačko nasilje postalo je svakodnevica u kojoj je dve trećine dece bar jednom bilo izloženo napadu. 5000 je neželjenih događaja u školama tokom jedne godine, 1500 neželjenih događaja dođe do policije, a 3500 slučajeva završi u disciplinskoj sferi. U 85% slučajeva detetu – žrtvi nasilja ne pomogne niko.