“IMPOL SEVAL” I OVE GODINE DOBRO POSLOVAO

U poslovnoj 2015. godini u “Impol Sevalu” ostvarena je rekordna proizvodnja u delu hladno valjanog programa od 51 hiljade tona i dobit od 7,5 miliona evra. Prema trenutnim pokazateljima ova 2016. biće najuspešnija godina u istoriji fabrike. Sa prosečnom neto zaradom od 551 evro bez zarada menadžmenta i sa 683 zaposlena, Impol Seval danas je obeležio 41 godinu od početka proizvodnje i 14 godina od privatizacije.