Projekti

BUDŽETSKI REČNIK OD A DO V

BUDŽETSKI REČNIK OD A DO V

Budžet predstavlja jednu tačno određenu celinu koja se izrađuje i primenjuje prema definisanim kategorijama iz Zakona. Radi lakšeg praćenja i analiziranja daćemo objašnjenje najuobičajenih izraza i pojmova koji su u vezi sa budžetom.

Aproprijacija je iznos sredstava utvrđen u finansijskom planu organizacije za obavezno socijalno osiguranje za određene namene; stalna aproprijacija je aproprijacija u budžetu kojom se obavezno utvrđuju sredstva na ime otplate duga i datih garancija; aproprijacije za indirektne korisnike budžetskih sredstava se iskazuju zbirno po vrstama indirektnih korisnika i namenama sredstava u okviru razdela direktnog korisnika koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za te indirektne korisnike budžetskih sredstava;

Budžet je osnovni ekonomski dokument koji predstavlja sveobuhvatni plan prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i plan rashoda i izdataka za nabavku nefinsijske imovine. Može biti državni, autonomne pokrajne i budžet jedinice lokalne samouprave.

Budžetska inspekcija je služba koja obavlja kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata. Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Budžetska klasifikacija služi za pripremu i izvršavanje budžeta i to na principu jedinstvene budžetske klasifikacije. Ona obuhvata funkcionalnu, ekonomsku klasifikaciju i to prihoda i primanja, kao i rashoda i izdataka, zatim klasifikaciju prema računovodstvenim fondovima, te programsku i organizacionu klasifikaciju.

Budžetski suficit, odnosno deficit je razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.

Budžetski sistem je uređeni skup koji čine budžet Republike Srbije, budžeti lokalnih samouprava i finansijski planovi organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Vanbudžetski fondovi je skup pravnih lica osnovanih zakonom, a koja se finasiraju iz specifičnih poreza, namenskih doprinosa i neporeskih prihoda.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.