PRVIH ŠEST MESECI

PRVIH ŠEST MESECI

U prvoj polovini godini, budžet grada Užica ostvario je prihode od 1,262,785,000 dinara što predstavlja 49,28% od projektovanog budžeta. Na drugoj, rashodovnoj strani, utrošeno je 1,149,662,000 dinara, odnosno 44,8%. Prekoračenja pozicija u budžetu nije bilo sem one koja se odnosi na isplatu novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela i to za 1,7 miliona dinara. Redovno su izmirivane obaveze prema kreditorima i za osam kredita koliko je Užice povuklo isplaćeno je, na ime glavnice, kamata i kursnih razlika, do kraja juna isplaćeno je nešto preko 84 miliona dinara.

Budžetom za 2016. godinu predviđeno je 10 miliona u tekućoj budžetskoj rezervi i pet miliona u stalnoj budžetskoj rezervi. Iz tekuće rezerve isplaćeno je 3,4 miliona i u najvećem broju radi se o pomoći socijalno ugroženim licima i porodicama. Za otklanjanje posledica poplava i sprovođenje preventivnih mera na njihovom otklanjanju, iz stalne budžetske rezerve izdvojeno je oko 167 hiljada dinara.

Kod programskog dela budžeta, za lokalni razvoj i prostorno planiranje utrošeno je 55,2 miliona od planiranih 124,2 miliona, za komunalnu delatnost 241,3 miliona od 706,5, a u lokalni ekonomski razvoj 3,5 miliona od projektovanih pet miliona dinara. Zatim, za razvoj turizma, od budžetskih 13,3 miliona dinara koliko je postavljeno u budžetu, iz budžeta je utrošeno 9,9 miliona. Kod ovog programa imamo i investiranih 7,8 miliona iz sopstvenih sredstava. U poljoprivedu uloženo je 15,720,997, u zaštitu životne sredine 2,693,111 i u putnu infrastrukturu 149,674,511 dinara.

Sredstva su obezbeđena i za funkcionisanje predškolskih, osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada, za socijalnu i dečiju zaštitu, kao i za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Na programe i rad ustanova u oblasti kulture, u prvom polugodištu, dato je iz budžeta 76,413,136, a za razvoj sporta i omladine 45,231,160 dinara.

Lokalna samouprava, gde su između ostalog, obuhvaćeni rad Skupštine,  gradonačelnika, Gradskog veća, gradskih uprava, mesnih zajednica, Gradsko javno pravobranilaštvo, informisanje i Kancelarija za mlade, koštale su u ovom periodu 325,270,276 dinara.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.