DOM ZDRAVLJA UŽICE, POZIV ZA ŽENE NA MAMOGRAFIJU

Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Užice poziva žene starosti od 50 do 69 godina radi skrininga na rano otkrivanje karcinoma dojke. Poziv se odnosi na sve žene koje nisu bile na mamografiji u poslednje dve godine. Potrebno je javiti se u Službu za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Užice, svakog radnog dana, radi dobijanja uputa i upućivanja na pregled.