Društvo

DOBAR PRINOS KUKURUZA OVE GODINE

I pored izuzetno loših agro−meteoroloških uslova, kukuruzi domaćih semenskih kuća doneli su zadovoljavajući rod. Ovo je ključna konstatacija stručnjaka, na Danima polja kukuruza, održanim u Poljoprivrednoj školi u Požegi.