U PU UŽICE ODRŽAN OKRUGLI STO SA CILJEM REŠAVANJA PROBLEMA LGBT OSOBA I NJIHOVIH PORODICA

Asocijacija DUGA u saradnji sa Ministarstvom unutrasnjih poslova Republike Srbije i misijom OEBS-a organizuje 10 okruglih stolova na temu međusektorska saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova, centara za socijalni rad i udruženja građana a sa ciljem rešavanja problema LBGT osoba i njihovih porodica. Prvi okrugli sto održan je u prostorijama Policijske uprave Užice.