OBNAVLJAJU SE ČESME U NAŠEM GRADU

Kako su gradske česme od istorijskog i kulturnog značaja, cilj je da se očuvaju i da se mladi u našem gradu upoznaju sa znamenitostima grada Užica. Na inicijativu profesora Milorada Iskrina, predstavnici grada, učenici i profesori Umetničke škole počeli su obnavljanje natpisa na 5 gradskih česama.