DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

U održavanje i izgradnju gradske infrastrukture, preko programskih aktivnosti Direkcije za izgradnju, u prošloj godini grad Užice je uložilo oko 860 miliona dinara. To predstavlja izvršenje od 92% jer je prema planu trebalo uložiti oko 930 miliona. Nominalno najviše sredstava izdvojeno je za komunalnu delatnost, 453 miliona dinara, u putnu infrastrukturu 306 miliona i u lokalni razvoj i prostorno planiranje 99 miliona dinara.

Najviše programskih aktivnosti bilo je kod realizacije komunalne delatnosti gde su sa po sto procenata izvršeni poslovi na kišnoj kanalizaciji u Kralja Petra I, vodovodu Terazije – Volujac, cevovodu Lunovo Selo – Bjelotići, izgradnji trotara u ulici Pora – Beogradska, zatim nabavka i ugradnja elastične ograde na putevima i ulicama.

Inače, u okviru komunalne delatnosti, na čišćenje grada utrošeno je 79 miliona dinara, javna rasveta koštala je 68 miliona, a usluge javnog prevoza 106 miliona dinara.

Sa 306 miliona koliko je dato za putnu infrastrukturu, u rekonstrukciju i kapitalno održavanje lokalnih puteva i ulica investiran je 81 milion dinara, dok je sa nepunih 212 miliona investirano u tekuće popravke lokalnih puteva i ulica. Ovde je, na izvođenje radova na izgradnji atarskih puteva uloženo 7,6 miliona dinara iz budžeta i 5,2 miliona dobijenih od ministarstva privrede.

Pojedinačno posmatrano, najveći stepen ostvarenja u odnosu na planirano imala je putna infrastruktura sa 96 %, zatim lokalni razvoj i prostorno planiranje gde je realizovano 93% projektovanog i komunalna delatnost sa ostvarenjem od 90%.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.