OBNAVLJAJU SE NATPISI NA JAVNIM ČESMAMA

Na mnogim javnim česmama u našem gradu slova su toliko izbledela da je teško pročitati šta na njima piše a upravo ta slova svedoče o onima koji su ih pre više od jednog veka podigli svojim sugrađanima. Zbog toga je, na inicijativu istoričara Milorada Iskrina a uz podršku grada Užica i učenika srednje Umetničke škole, prethodnih dana počela restauracija natpisa na česmama.