INFORMACIJA ZA JAVNOST – OČEKUJU SE OBILNE PADAVINE

OBAVEŠTENJE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA UŽICA

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u ponedeljak, 5. septembra, u toku popodneva i noći, na području grada Užica mogu se očekivati obilne kišne padavine koje usled bujica i prodora vode u objekte, mogu prouzrokovati štetu na imovini.
Gradski štab za vanredne situacije grada Užica stavio je u pripravnost sve službe javnih preduzeća. Preduzimaju se sve raspoložive mere kako bi se moguće štete na imovini sprečile, odnosno umanjile.
U toku padavina posebnu pažnju treba da obrate građani čiji su objekti ugroženi od klizišta, a poseban oprez se preporučuje i učesnicima u saobraćaju zbog moguće pojave odrona i veće količine vode i nanosa na kolovozima.
Gradski štab apeluje na građane da preduzmu mere na zaštiti pokretne i nepokretne imovine, kao što su, primera radi, čišćenje slivnika i kanala u blizini objekata.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon 592-413.