ODRŽANA TRIBINA U OKVIRU MANIFESTACIJE “LICIDERSKO SRCE”

Na tribini pod nazivom “Deca čuvari tradicije”, u okviru festivala “Licidersko srce”, predstavnici svih folklornih ansambala razgovarali su o tome kako se u njihovim zemljama čuva i neguje tradicija, ali i sa kojim se sve problemima susreću.