PLAN ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA OD 12. DO 16. AVGUSTA

JKP „Bioktoš“ nastavlja sa poslovima sakupljanja kabastog otpada u skladu sa programom. Obaveštavaju se građani da pripreme kabasti otpad i odlože pored kontejnera, jedan do dva dana pre datog termina po mesnim zajednicama.

Pored kontejnera građani mogu odložiti isključivo kabasti otpad (kreveti, dušeci, fotelje, stolice, bela tehnika idr.) kao i granje.

JKP „Bioktoš“ ne odnosi šut i građevinski otpad, već to građani moraju odvoziti u sopstvenoj režiji na deponiju „Sarića Osoje“.

Kabasti otpad se 12. avgusta odvozi iz MZ Krčagovo i opštine Sevojno a 13. avgusta iz MZ Bela Zemlja.

Kabasti otpad će se u ponedeljak i utorak, 15. i 16. avgusta odvoziti iz MZ Turica i MZ Terazije.