BAZNE STANICE MANJE ZRAČE OD MOBILNIH TELEFONA

Šta su bazne stanice i po kojim zakonskim normama se postavljaju u našoj okolini, tema je predavanja profesora sa elektrotehnickog fakulteta u Beogradu,  Mladena Koprivice. Na predavanju održanom u četvrtak 21. jula, građani su imali priluku da profesoru postave pitanja koja su u velikom broju bila vezana za uticaj elektromagnetnog zračenja na okolinu.