DA LI JE SVE ŠTO PRONAĐEMO NA INTERNETU APSOLUTNO SIGURNO I TAČNO?

Danas je gotovo nemoguće zamisliti život bez interneta. Gugl pretraživač je nesumnjivo od izuzetne koristi kada želimo da pronađemo različite informacije . Ali, da li je baš sve čto pronađemo na internetu aposolutno sigurno i tačno?