ODRŽAN SABOR “ZLAKUSA U PESMI I IGRI”. OVE GODINE GOSTOVALA DECA IZ ČIKAGA.

Jedanaesti put po redu, sabor izvornog stvaralaštva matice i dijaspore, “Zlakusa u pesmi i igri”, u našem kraju okuplja folklorne ansamble iz cele Srbije. A kako je i u samom nazivu sabora, svake godine Zlakusa ugosti i ansambl iz dijaspore, što je  ovog puta bila, folklorna grupa “Soko” iz Čikaga.