NA ZLATIBORU ODRŽANA OBUKA O KORIŠĆENJU BIOMASE

Oko 50 predstavnika Srbija šuma, nacionalnih parkova i regionalnih razvojnih agencija boravi na Zlatiboru gde je u okviru GIZ DKTI programa organizovana četvorodnevna obuka na temu “Korišćenje biomase – usluge ekstenzije u šumarstvu”. Obuku sprovode domaći međunarodni eksperti sa ciljem razvoja znanja i veština na polju tržišta biomase i bioenergije.