NOVE CARINSKE TARIFE POJEFTINJUJU POSLOVANJE

RPK Užice, u saradnji sa Ministarstvom finansija-Sektor za carinski sistem i politiku, organizovala je u petak 24. juna prezentaciju, na kojoj su privrednici upoznati sa novinama u carinskim procedurama i postupcima. Bila je ovo prilika da privrednici razmene iskustva i informacije sa predstavnicima Uprave carina i da se čuje kako stvari funkcionišu u praksi.