PODRŠKA SOCIJALNOM STANOVANJU

U utorak 21. juna, u Sali Regionalne privredne komore Užice održan je još jedan sastanak aktera koji učestvuju u projektu “Održivi razvoj socijalnog stanovanja u gradu Užicu” koji u saradnji sa gradom Užicem realizuje Užički centar za ljudska prava i demokratiju. Projekat se realizuje u okviru programa “Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva”.