U POSLEDNJIH 10 GODINA OPŠTINA ČAJETINA IZGRADILA PREKO 300 KILOMETARA PUTEVA

Opština Čajetina je u ovoj godini raspisala jedan tender za izgradnju ulica, jedan za krpljenje i presvlačenje ulica kao i javne nabavke po mesnim zajednicama. Ugovorene obaveze prelaze cifru od oko 100 miliona, a u planu je raspisivanje još 2 tendera za izgradnju, krpljenje i presvlačenje ulica. Ostao je da se realizuje i jedan tender iz 2015. godine. Ukupno oko 60 km puteva, planirano je da bude završeno u ovoj godini.