NA ZLATIBORU SE ODRŽAVA KONFERENCIJA O STANJU VODNIH RESURSA

Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti voda „Voda 2016“, počela je juče na Zlatiboru i trajaće do 17. juna u hotelu Čigota. Konferencija je posvećena aktuelnoj problematici korišćenja voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja. Značajno mesto na konferenciji biće posvećeno kvalitetu voda, procesima u prirodnim vodama, kao i o sakupljanju i prečišćavanju otpadnih voda.