NA UČITELJSKOM FAKULTETU ODRŽANA KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI PROFESORA PREDRAGA ŠTULIĆA

Na Učiteljskom fakultetu Užice održana je komemoracija u čast nedavno preminulog profeosra Predraga Štulića. Profesor Štulić predavao je matematiku i fiziku u Užičkoj gimnaziji i Pedagoškoj akademiji, gde je bio direktor 4 mandata. Kolege, koje ga se rado sećaju, ističu da je u velikoj meri zaslužan za postojanje današnjeg Učiteljskog fakulteta.