ZA STUDENTE EKONOMSKOG FAKULTETA STRUČNA PRAKSA U RODNOM GRADU

Užičani, studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ubuduće će stručnu praksu moći da obave u javnim preduzećima i privatnim kompanijama na teritoriji grada Užica. To je regulisano danas postpisanim sporazumom između Grada Užica i Ekonomskog fakulteta ali i nizom biletaralnih sporazuma koje su sa prodekanom fakulteta potpisali direktori preduzeća i privatnih kompanija. Praksu u trajanju od četiri do osam nedelja studenti će obavljati u preduzećima koja za tim iskažu potrebu a u skladu sa njihovim potrebama. Pored javnih gradskih preduzeća stručna praksa biće organizovana i u Impol Sevalu, Valjaonici bakra, Prvom Partizanu, Zlatiborcu, Tekstilu…