SUBVENCIJE ZA POSLODAVCE PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

Na području užičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno je 358 osoba sa invaliditetom od čega je 151 sa područja grada Užica. Svi oni veoma aktivno učestvuju u merama aktivne politike zapošljavanja i na javnim pozivima i konkursima koje raspisuje Nacionalna služba. Sa druge strane, oni jesu prepoznati kao prioritet službe, pa prednost imaju po svim pozivima a postoje i pozivi koji su namenjeni isključivo osobama sa invaliditetom.