SREDINOM FEBRUARA KONKURS ZA MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORDUČJU UŽICA

U proteklih 5 godina za mere energetske efikasnosti na individualnim stambenim objektima izdvojeno je oko 50…

FUNKCIONISANJE SISTEMA 48 U GRADU UŽICU

Sistem 48 počeo je sa radom 6. novembra 2018. godine i za 14 meseci funkcionisanja kroz…