FUNKCIONISANJE SISTEMA 48 U GRADU UŽICU

Sistem 48 počeo je sa radom 6. novembra 2018. godine i za 14 meseci funkcionisanja kroz…