UŽIČKI SOCIJALISTI OBELEŽILI 30 GODINA POSTOJANJA

Na svečanosti u prisustvu brojnijh članova, simpatizera i prijatelja, užički socijalisti obeležili su 30 godina postojanja SPS-a.