PROTOKOL O SARADNJI NA PREVENCIJI I ZAŠTITI DECE OD NASILJA I ZLOSTAVLJANJA

Predstavnici ustanova, organizacija i medija potpisali su danas u Užicu lokalni Međusektorski protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Potpisivanje predstavlja prihvatanje i delovanje u skladu sa Protokolom definisanim principima, ciljevima i vrednostima.