Projekti

PROGRAMSKI DEO BUDŽETA ZA 2017. (15)

PROGRAM 15. OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE

Program obuhvata opšte usluge javne uprave radi obezbeđivanja uslova za ostvarenje prava građana na lakši i brži način. Sastoji se od funkcionisanja lokalne samouprave i gradskih opština, mesnih zajednica, upravljanje javnim dugom, gradskog javnog pravobranilaštva, informisanja i rada kancelarije za mlade.

Nadležnosti opština u izvornom delokrugu obuhvataju relativno široku listu poslova, koji pripadaju različitim oblastima. Pored uređenja sopstvene organizacije, donošenja statuta, budžeta, planova razvoja i još nekih važnih dokumenata, dominantne su izvorne nadležnosti u oblastima komunalnih delatnosti, građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, lokalnih puteva i objekata od lokalnog značaja, kao i određeni poslovi u oblastima prosvete, kulture, zdravstvene, socijalne i dečje zaštite, turizma, zanatstva, ugostiteljstva i trgovine.

Pored Zakona o lokalnoj samoupravi, obaveze i ovlašćenja grada, regulisane su Statutom grada Užica i Odlukom o gradskim upravama.

U Gradu se vrše poslovi iz njegovog izvornog delokruga i povereni poslovi iz okvira prava i dužnosti Republike, utvrđeni Ustavom, zakonom i Statutom.

Grad, u vršenju svoje nadležnosti, preko svojih organa, donosi programe razvoja Grada i pojedinih delatnosti, prostorni plan Grada, urbanističke planove, donosi budžet i usvaja završni račun.

Zatim, utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada, uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje; osniva javna preduzeća radi obavljanja komunalnih delatnosti na svojoj teritoriji.

Bitan deo odnosi se i na donošenje programe uređenja građevinskog zemljišta, na uređivanje i obezbeđivanje vršenja poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i na utvrđivanje visine naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta, zatim se stara o zaštiti životne sredine, kao i na izgradnju, rehabilitaciju, rekonstrukciju, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategrisanim putevima, kao i ulicama u naselju.

Svoj deo zauzimaju i poslovi u oblastima poljoprivrede, turizma, javnom informisanju od lokalnog značaja, pomaže rad organizacija i udruženja građana.

Ukupan iznos sredstava za program Opšte usluge lokalne samouprave je 707.538.236,00 dinara.

 

*Ovaj tekst deo je projekta „Domaćinski do budžeta“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“.