Bajina Bašta

JP BB TERM UPUTILO ZAHTEV ŠTABU ZA VANREDNE SITUACIJE DA POMOGONU U NABAVCI MAZUTA

Zvanična grejna sezona završava se 15.aprila. Međutim,zbog vanrednog stanja, u kome je licima starijim od 65 godina zabranjeno kretanje, kao i niskih temperatura najavljenih ove sedmice, postoji potreba da se stanovi greju i dalje. JP BB Term uputilo je zahtev Štabu za vanredne situacije da pomogne u nabavci mazuta.