Bajina Bašta

SANITETSKO VOZILO I APARAT ZA MERENJE OŠTEĆENJA SLUHA ZA DOM ZDRAVLJA U BAJINOJ BAŠTI

Sredstvima budžeta opštine Bajina Bašta za 2020.godinu za Dom zdravlja „Evelina Haverfild“ nabavljeno je novo sanitetsko vozilo i aparat za merenje oštećenja sluha za ORL ambulantu.Vrednost nabavke je oko 5 miliona dinara,a do kraja godine lokalna samouprava obezbediće još opreme za Dom zdravlja.