Društvo

PROGRAM „UDRUŽIMO SE“ KAO DOBAR PRIMER OSTALIM LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Predstvanici 11 lokalnih samouprava kao i prestavnici programa Reforma poreza na imovinu,  boravili su u Užicu gde su se sastali sa rukovodstvom grada a povod je realizacija projekta pod nazivom „Udružimo se“  koji je u Užicu  uspešno realizovan. Kao takav poslužiće i kao primer dobre prakse i drugim lokalnim samoupravama.