Društvo

NP TARA UKLJUČEN U PROJEKAT „SAVE-OČUVANJE JEDINSTVENE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI U SLIVU DRINE“

JP Nacionalni park Tara uključeno je u projekat prekogranične saradnje pod nazivom „SAVE-Očuvanje jedinstvene biološke raznolikosti u slivu Drine“. Cilj projekta,između ostalog, je očuvanje staništa Pančićeve omorike. Nedavno je Nacionalnom parku Tara pripala nagrada Srpske filmske asocijacije za najatraktivniju lokaciju za snimanje filmova,spotova,reklama i slično.