Gradske teme

SVAKI STAN ILI POSLOVNI PROSTOR MORAĆE DA IMA SVOJ VODOMER

Svi budući stambeni i poslovni objekti, koji imaju više zasebnih jedinica, posedovaće svoje vodomere, predviđa predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskom vodovodu, koji je usvojen od strane Gradskog veća. Ukoliko ovaj predlog usvoje i odbornici Skupstine grada, nove stambene zgrade imaće, pored jednog centralnog i vodomere za svaki stan posebno, što će direktno dovesti do znatnih ušteda u potrošnji vode, kao i kod obračuna troškova.