Društvo

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA ZA OSMAKE

Testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u ponedeljak 17. juna za osmake počinje polaganje završnog ispita. U utorak učenici rešavaju test iz matematike, a dan kasnije i kombinovani test. Ne treba zaboraviti da je uspeh sa male mature važan za upis u željenu srednju školu, jer na tri testa može se osvojiti čak 40 bodova.