Društvo

4. JUN OBELEŽAVA SE KAO DAN POSVEĆEN DECI ŽRTVAMA NASILJA

Svuda u svetu se 4. jun obeležava kao dan posvećen deci žrtvama nasilja. Prema izveštavanju UNICEF-a u Srbiji, nasilje prema deci u našoj zemlji ima brojne oblike i javlja se u različitim kontekstima — u intimnom porodičnom okruženju, u školama, u institucijama u koje se deca smeštaju radi zaštite, u digitalnom prostoru i u zajednici. Kada je u pitanju naš grad, prema podacima Centra za socijalni rad, od početka ove godine zabeleženo je 17 prijava nasilja nad decom.