Vesti iz regiona

PRIZNANJE PRIJEPOLJSKOM SUDU ZA EFIKASNOST U RADU

Tokom prethodnih pet godina Osnovni sud u Prijepolju je tri i po puta smanjio broj nerešenih predmeta, a čak šest puta je manje starih nerešenih predmeta u odnosu na 2014. godinu. Da je reč o dobrim rezultatima, govori i priznanje koje je ovaj sud dobio od Vrhovnog kasacionog suda 2017. godine za unapređenje efikasnosti i kvaliteta sudskog postupka. Prvi put 2018. godine u skladu sa Pravilnikom Visokog saveta sudstva ocenjen je rad svih sudija ovog suda i svi su, uključujući i predsednika, ocenjeni sa „izuzetno uspešno obavljaju sudijsku funkciju“.