Gradske teme

AKCIJA PROLEĆNOG ČIŠĆENJA GRADA

Tradicinalno, sa prvim prolećnim danima, u Užicu se organizuje velika akcija čišćenja u toku koje građani imaju priliku da u namenski postavljene kontejnere i koševe odlože kabasti otpad i otpad nastao sređivanjem dvorišta. Akcija traje do subote 13. aprila. Kao i prethodnih godina, vodiće je Odeljenje za zaštitu životne sredine grada Užica, a biće uključena i sva javna komunalna preduzeća.