Društvo

POLAGANJE OPŠTE MATURE UMESTO PRIJEMNOG NA ŽELJENOM FAKULTETU

Maturanti bi na kraju školske godine trebalo da polažu opštu maturu, koja bi ujedno mogla biti i prijemni ispit za upis na željeni fakultet. Ovim načinom, roditelji budućih brucoša bi dosta uštedeli, jer u tom slučaju ne bi plaćali troškove polaganja prijemnog ispita.