Društvo

ELEKTRONSKO PLAĆANJE POREZA

Od početka februara počinje da radi jedinstvena baza lokalnih poreskih administracija, tako da će građani putem interneta moći da pristupe bazi podatka, da pogledaju svoje dugovanje za porez na imovinu i da ga elektronski plate. Na ovaj način, naši sugrađani neće više morati da čekaju u redovima lokalne poreske administracije, a isto tako, imaće uvid u dogovanja za sve svoje nekretnine, bilo da se nalaze u Užicu ili u nekom drugom mestu.