Gradske teme

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO POZITIVNO POSLOVALA U 2018. GODINI

Valjaonica bakra Sevojno napreduje u pogledu poslovanja. Uspostavljena je potpuna likvidnost, plate su redovne, sve obaveze prema državi se redovno izmiruju. Takođe se nastavlja sa investicijama na zanavljanju opreme. Ipak, problem sa kojim se suočava ova, ali i veliki broj kompanija koje posluju u oblasti industrije, jeste nedostatak kvalitetnih majstora, jer mladi nisu zainteresovani da se osposobe za rukovanje mašinama.