Gradske teme

SLEPIM I SLABOVIDIM LICIMA OLAKŠANO ČITANJE KNJIGA U NARODNOJ BIBLIOTECI UŽICE

Slepa i slabovida lica, koja vole knjige, od sada imaju mogućnost da pristupe arhivi zvučnih knjiga Narodne biblioteke Užice. To im je omogućeno uz pomoć nove aplikacije, koju je Narodna biblioteka uz pomoc IT stručnjaka obezbedila, a sve u ukviru projekta „Inkluzivna kultura“.