Društvo

NSZ VRŠI OBUKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I UMANJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU

Osobe sa invaliditetom i oni koji imaju umanjenu radnu sposobnost teže dolaze do posla, pa su obuke koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje jedan od načina da sticanjem određenih znanja i veština lakše prođu na tržište rada. U Užicu su u toku obuke za aranžere cveća i informatička obuka, tokom kojih polaznici prolaze kroz teorijski i praktični deo, a na kraju će dobiti i sertifikate.