Gradske teme

NA MESTU BIVŠEG „TURISTA“ PLANIRA SE IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA KOMERCIJALNIM DELATNOSTIMA

Skupštinskom odlukom usvojen je PDR “Turist“ kojom je obuhvaćen prostor koji se nalazi na gradskoj plaži u Užicu, u blizini spomenika kulture od velikog značaja (Užički grad sa podgrađem i Hidrocentrala na reci Đetinji). Na mestu postojećeg objekta bivšeg hotela „Turist“ planirana je izgradnja višeporodičnog stambenog objekta sa komercijalnim delatnostima i komercijalno-uslužnim delatnostima u funkciji osnovne namene.