Gradske teme

DRAGAN TUCAKOVIĆ, PRVI PROFESIONALNI DIREKTOR U UŽICU

Dragan Tucaković, direktor Tehničke škole prvi je u Užicu dobio doživotnu licencu za direktora škole od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ispit je polagao pred tročlanom komisijom, a studija za polaganje licence je trajala 7 godina. Inače, ovaj direktor već godinama rukovodi  obrazovnom ustanovom koja je za primer ostalim školama.