Gradske teme

NSZ VRŠI OBUKU ZA GERONTODOMAĆICE

Sa željom da zadovolji potrebe tržista rada, ali i da nezaposlenima pruži priliku da što pre dođu do posla, užička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje tokom cele godine sprovodi niz obuka, među kojima je i obuka za gerontodomaćice. Po završetku obuke, čiji se praktični deo trenutno odvija u Domu za stare na Zabučju, pet lica dobiće sertiffikate o stečenim znanjima i veštinama.